OM AKITA OMSORG

HEMTJÄNST MED FOKUS PÅ KVALITET

Akita omsorgs vision är att våra kunder ska kunna leva sina liv så självständigt som möjligt. Vårt mål är att skapa en trygg miljö med god omvårdad för vårdtagare och ge anhöriga avlastning. Vi erbjuder både omsorg och service i hela Örebro.

Akita omsorg är ett bolag som tål att granskas, genom ett tydligt kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2011:9 kan vi säkra hög kvalitet i verksamheten. Vi strävar efter att vara öppna och tillgängliga för dig som kund, för kommunen som uppdragsgivare och för dig som anhörig.

TRYGGHET OCH BEMÖTANDE

Du ska kunna känna dig helt trygg när vi kommer hem till dig. All personal på Akita omsorg ombeds därför vid nyanställning att lämna utdrag från belastningsregistret. Vår personal bär även väl synlig fototelegitimation.

Vi lovar att  personalen lyssnar till dig som kund samt respekterar din integritet och ditt självbestämmande. 

Du som kund och dina anhöriga ska bli vänligt och jämlikt bemötta utifrån dina unika förutsättningar. All personal som arbetar inom Akita omsorg talar god svenska.

Om du inte talar svenska försöker vi alltid möta ditt behov genom personal med ytterligare språkkompetens.

Vi arbetar aktivt med vår värdegrund som överens­stämmer med kommunens värdegrund inom vård och omsorg. 

KOMPETENT OCH KUNNIG PERSONAL

Vår mål­sättning är att all vår personal inom omsorgen ska vara utbildade undersköterskor.

Vi garanterar att minst 85 % har formell kompetens samt att alla har reell kompetens.

All vår personal har dessutom utbildning inom:

 

 • Basala hygienrutiner i vård och omsorg.
 • Demens.
 • Fallprevention.
 • Dokumentation.
 • Förflyttningsteknik.
 • Mat, måltider och nutrition.
 • Utbildning vid vård i livets slut.
 • Vardagsrehabilitering.

 

 

HEMTJÄNST MED FOKUS PÅ KVALITET

Akita omsorgs vision är att våra kunder ska kunna leva sina liv så självständigt som möjligt. Vårt mål är att skapa en trygg miljö med god omvårdad för vårdtagare och ge anhöriga avlastning. Vi erbjuder både omsorg och service i hela Örebro.

Akita omsorg är ett bolag som tål att granskas, genom ett tydligt kvalitetsled-ningssystem enligt SOSFS 2011:9 kan vi säkra hög kvalitet i verksamheten.

Vi strävar efter att vara öppna och tillgängliga för dig som kund, för kommunen som uppdragsgivare och för dig som anhörig.

TRYGGHET OCH BEMÖTANDE

Du ska kunna känna dig helt trygg när vi kommer hem till dig. All personal på Akita omsorg ombeds därför vid nyanställning att lämna utdrag från belastningsregistret. Vår personal bär även väl synlig fototelegitimation.

Vi lovar att  personalen lyssnar till dig som kund samt respekterar din integritet och ditt självbestämmande. 

Du som kund och dina anhöriga ska bli vänligt och jämlikt bemötta utifrån dina unika förutsättningar. All personal som arbetar inom Akita omsorg talar god svenska.

Om du inte talar svenska försöker vi alltid möta ditt behov genom personal med ytterligare språkkompetens.

Vi arbetar aktivt med vår värdegrund som överens­stämmer med kommunens värdegrund inom vård och omsorg. 

KOMPETENT OCH KUNNIG PERSONAL

Vår mål­sättning är att all vår personal inom omsorgen ska vara utbildade undersköterskor. Vi garanterar att minst 85 % har formell kompetens samt att alla har reell kompetens.

All vår personal har dessutom utbildning inom:

 • Basala hygienrutiner i vård och omsorg.
 • Demens.
 • Fallprevention.
 • Dokumentation.
 • Förflyttningsteknik.
 • Mat, måltider och nutrition.
 • Utbildning vid vård i livets slut.
 • Vardagsrehabilitering.