VANLIGA FRÅGOR

Hur söker jag om hemtjänst?

För att få hemtjänst måste du först beviljas detta enligt ett biståndsbeslut av en handläggare i Örebro kommun. När du fått ett beslut kan du fritt välja att anlita Akita omsorg eller någon annan utförare.

Vad kostar hemtjänst?

Du betalar en avgift med ett tak för din hemtjänst. Kostnaden för dig är den samma oavsett om du väljer Akita omsorg eller Örebro kommun som utförare. Du betalar inte mer än kommunen bedömer att du har råd med, har du mycket låg inkomst kan du få hemtjänst gratis. Maxtaket är 2170 kr för 2022.

Hur byter jag hemtjänst?

Om du vill byta till Akita omsorg kan du eller en anhörig som företräder dig kontakta Örebro kommun via e-tjänst, formulär eller telefon 019-21 10 00 och meddela detta. Resten sköter vi.

Får jag välja egen personal?

När du anlitar Akita omsorg anlitar du oss som grupp. Vi försöker alltid anpassa så att våra kunder får träffa de som de trivs allra bäst med. Du får en kontaktperson som är den du kommer träffa mest och som har ett utökat ansvar för din omsorg.

 

Vi tillämpar inte anhöriganställningar utan vår personal anställs utifrån sin lämplighet och kompetens.

Är det alltid samma person som besöker mig?

Nej, när man anlitar Akita omsorg får du en kontaktperson som är den du kommer träffa mest och som har ett utökat ansvar för din omsorg. Vi jobbar mycket med kontinuitet och målsättningen är att du inte ska behöva träffa mer än 4–5 personer på regelbunden basis.

Kan ni besöka mig som flyttat till ett äldreboende?

När din anhörig beviljas särskilt boende har hon/han inte längre rätt till hemtjänst. Man kan inte både ha hemtjänst och bo på äldreboende.

Vad händer om jag måste ställa in ett besök?

Vi ber dig att avboka besök med god framförhållning men det är inte alltid lätt att förutse vardagen och ibland kan man behöva avboka med kort varsel. Du betalar endast för de insatser vi utför hos dig.

Har ni ansvarsförsäkring?

Ja, om vi har sönder något hemma hos dig ersätter vi dig för det.

Hur fungerar det med rutavdrag?

Vi jobbar idag inte med rut-tjänster utan utför endast insatser på uppdrag av biståndshandläggare.

För att få hemtjänst måste du först beviljas detta enligt ett biståndsbeslut av en handläggare i Örebro kommun. När du fått ett beslut kan du fritt välja att anlita Akita omsorg eller någon annan utförare.

Du betalar en avgift med ett tak för din hemtjänst. Kostnaden för dig är den samma oavsett om du väljer Akita omsorg eller Örebro kommun som utförare. Du betalar inte mer än kommunen bedömer att du har råd med, har du mycket låg inkomst kan du få hemtjänst gratis. Maxtaket är 2170 kr för 2022.

Om du vill byta till Akita omsorg kan du eller en anhörig som företräder dig kontakta Örebro kommun via e-tjänst, formulär eller telefon 019-21 10 00 och meddela detta. Resten sköter vi.

När du anlitar Akita omsorg anlitar du oss som grupp. Vi försöker alltid anpassa så att våra kunder får träffa de som de trivs allra bäst med. Du får en kontaktperson som är den du kommer träffa mest och som har ett utökat ansvar för din omsorg.

Vi tillämpar inte anhöriganställningar utan vår personal anställs utifrån sin lämplighet och kompetens.

Nej, när man anlitar Akita omsorg får du en kontaktperson som är den du kommer träffa mest och som har ett utökat ansvar för din omsorg. Vi jobbar mycket med kontinuitet och målsättningen är att du inte ska behöva träffa mer än 4–5 personer på regelbunden basis.

När din anhörig beviljas särskilt boende har hon/han inte längre rätt till hemtjänst. Man kan inte både ha hemtjänst och bo på äldreboende.

Vi ber dig att avboka besök med god framförhållning men det är inte alltid lätt att förutse vardagen och ibland kan man behöva avboka med kort varsel. Du betalar endast för de insatser vi utför hos dig.

Ja, om vi har sönder något hemma hos dig ersätter vi dig för det.

Vi jobbar idag inte med rut-tjänster utan utför endast insatser på uppdrag av biståndshandläggare.

För att få hemtjänst måste du först beviljas detta enligt ett biståndsbeslut av en handläggare i Örebro kommun. När du fått ett beslut kan du fritt välja att anlita Akita omsorg eller någon annan utförare.

Du betalar en avgift med ett tak för din hemtjänst. Kostnaden för dig är den samma oavsett om du väljer Akita omsorg eller Örebro kommun som utförare. Du betalar inte mer än kommunen bedömer att du har råd med, har du mycket låg inkomst kan du få hemtjänst gratis. Maxtaket är 2170 kr för 2022.

Om du vill byta till Akita omsorg kan du eller en anhörig som företräder dig kontakta Örebro kommun via e-tjänst, formulär eller telefon 019-21 10 00 och meddela detta. Resten sköter vi.

När du anlitar Akita omsorg anlitar du oss som grupp. Vi försöker alltid anpassa så att våra kunder får träffa de som de trivs allra bäst med. Du får en kontaktperson som är den du kommer träffa mest och som har ett utökat ansvar för din omsorg.

Vi tillämpar inte anhöriganställningar utan vår personal anställs utifrån sin lämplighet och kompetens.

Nej, när man anlitar Akita omsorg får du en kontaktperson som är den du kommer träffa mest och som har ett utökat ansvar för din omsorg. Vi jobbar mycket med kontinuitet och målsättningen är att du inte ska behöva träffa mer än 4–5 personer på regelbunden basis.

När din anhörig beviljas särskilt boende har hon/han inte längre rätt till hemtjänst. Man kan inte både ha hemtjänst och bo på äldreboende.

Vi ber dig att avboka besök med god framförhållning men det är inte alltid lätt att förutse vardagen och ibland kan man behöva avboka med kort varsel. Du betalar endast för de insatser vi utför hos dig.

Ja, om vi har sönder något hemma hos dig ersätter vi dig för det.

Vi jobbar idag inte med rut-tjänster utan utför endast insatser på uppdrag av biståndshandläggare.